Om Seajazz

Holmöjazzens vänner är en ideell förening med syfte att stärka musik- och kulturlivet på Holmön. Hur åstadkommer vi det?

Vi arrangerar ett antal konserter en helg varje sommar med inriktning på swing och lite mer traditionell jazz. Holmön Seajazz är en trivsam och i högsta grad hållbar festival med liten belastning på miljön, många kvinnliga jazzmusiker, och som bidrar till utvecklingen av lokalsamhället på Holmön!

Holmön Seajazz är i huvudsak en utomhusfestival. Det innebär att den är lättillgänglig för rörelsehindrade. På Holmögården inom festivalområdet finns en ramp till entrén med toalett inomhus i bottenplan.

Hur blir jag medlem?

Vi välkomnar varmt nya medlemmar i vår förening.
Gör så här: sätt in 200 kr på pg 38 39 31-3.
Du kan också swisha till 123 277 6938.

Mejla därefter ditt namn, aadress och telefonnummer till vår ordförande, se nedan!

Styrelsen:

Ordförande: Peter Sedlacek, peter.sedlacek@telia.com