Vill du spela?

Är du musiker och vill komma till oss och spela? Kontaktperson Kontakta Henrik Sjöberg, henrik.sjoberg@icloud.com,

telefon 070-6518074